פתוח ללא הגבלה 2019-2020
2019 - 2020
מנוי פתוח ילדים 2019-2020
2019 - 2020
פתוח אולם עליון 2019-2020
2019 - 2020
מנוי סטודנט 4 2019-2020
2019 - 2020
מנוי סטודנט 5 2019-2020
2019 - 2020
החיפאית מנוי פתוח 4 2019-2020
2019 - 2020
גיפט כארד 2 כרטיסים 2019-2020
2019 - 2020
גיפט כארד 4 כרטיסים 2019-2020
2019 - 2020
גיפט כארד 2 כרטיסים ילדים 2019-2020
2019 - 2020
תיאטרוני 2019-2020
2019 - 2020
מנוי לחגים 2019-2020
2019 - 2020