סדרה

מנוי פתוח 5 תל אביב 2018-2019
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪₪‬ 632.00 ‪₪‬ 632.00
ועדים ‪₪‬ 420.00 ‪₪‬ 420.00
אזרח ותיק/סטודנט/נכה/תלמיד/חי_1 ‪₪‬ 380.00 ‪₪‬ 380.00