מערך הכסאות באזור
שעה של שקט 29/07/2017 21:00
התיאטרון העירוני חיפה אזור
פעולה : 
תעריף : 
תפוס תפוס  הבחירה שלי הבחירה שלי   
         הצגה בהגדלה הקטנה
טוען את מערך הכסאות .