מערך הכסאות באזור
אקווריום 08/03/2017 16:30
התיאטרון העירוני חיפה אזור
פעולה : 
תעריף : 
תפוס תפוס  הבחירה שלי הבחירה שלי   
         הצגה בהגדלה הקטנה
טוען את מערך הכסאות .